БългарскиEnglish version

Замрежване

Един от основните методи за обезопасяване на скални откоси. Съществуват два основни метода на замрежване:

  • Замрежване тип "Завеса" - метод на работа, при който мрежата се захваща само в горния край чрез анкери и се спуска свободно до земята. По този начин мрежата предотвратява свободното и хаотично падане на камъни.
  • Замрежване тип "Мрежа с анкери" - мрежата се захваща към ската с анкери по цялата си площ, като растера по хоризонтал и вертикал е между 2 и 3 метра. По този начин може да се гарантира 100% безопасност, тъй като камъните се притискат към ската и се предотвратява свободното им падане.
Замрежване