БългарскиEnglish version

ЗА ГЕОСТРАТ

Геострат ЕООД е пионер на българския пазар при въвеждането на съвременните технологии за обезопасяване и укрепване на скални откоси покрай пътна, цивилна и промишлена инфраструктура. Първа в България започва да изпълнява сондажи за анкери тип IBO и GEWI във височина и на трудно достъпни места чрез метода на „въжен достъп”. През годините фирмата изпълнява редица обекти и има натрупан опит и експертиза в дейностите по укрепване на скални откоси – обрушване, замрежване, анкериране, монтиране на уловителни прегради и изпълнение на анкери за тях, работа на голяма височина. Фирмата притежава необходимата за безопасно и качествено изпълнение на дейностите специализирана механизация. Екипът на фирмата е изграден през годините от специалисти с висока мотивация, които си поставят високи професионални цели. Професионалното развитие и иновациите са част от фирмената политика на Геострат ЕООД, която се е доказала като лоялен и надежден партньор пред своите възложители.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Анкериране

Фирмата разполага с необходимото оборудване за изпълнение на анкери на трудно достъпни места, без ограничение във височината. Геострат ЕООД извършва следните видове анкериране:

- Самопробивни анкери тип IBO

- Скални анкери тип GEWI

- Пасивни въжени анкери

Замрежване

Един от основните методи за обезопасяване на скални откоси.Съществуват два основни метода на замрежване:

- Замрежване тип „Завеса”. При този метод на работа, мрежата се захваща само в горния край чрез анкери и се спуска свободно до земята. По този начин мрежата предотвратява свободното и хаотично падане на камъни.

- Замрежване тип „Мрежа с анкери” - мрежата се захваща към ската с анкери по цялата си площ, като растера по хоризонтал и вертикал е между 2-3 метра. По този начин може да се гарантира 100% безопасност, тъй като камъните се притискат към ската и се предотвратява свободното им падане.

НАШИТЕ ОБЕКТИ